Opzoeken van oud-leerlingen. Alumni Zevenkerken heeft tot doel de banden onder de oud-leerlingen van de Abdijschool van Zevenkerken te bevorderen. Deze database staat enkel ter beschikking van oud-leerlingen en vormt een handig hulpmiddel bij het opbouwen en onderhouden van de onderlinge relaties.

Inloggen

Gebruikersnaam Paswoord
inloggen

Nog geen paswoord?

Bent u een oud-leerling van de Abdijschool Zevenkerken?
Dan kan u een gebruikersnaam en paswoord aanvragen.
Vul onderstaande gegevens in en uw login-gegevens worden u per mail toegestuurd.
Voornaam Familienaam
Rethoricajaar E-mailadres
paswoord aanvragen

Paswoord vergeten?

Vul onderstaande gegevens in en we sturen nieuwe login-gegevens per mail naar u toe.
Voornaam Familienaam
Rethoricajaar E-mailadres
nieuw paswoord aanvragen
Privacy
De alumnivereniging houdt eraan omzichtig met de privacy om te springen. De vereniging zal nooit persoonlijke gegevens aan derden doorgeven. Leden worden verzocht hier eveneens omzichtig mee om te gaan. We vragen u misbruiken te melden aan een van de leden van het bestuur. Bij het invoegen van Uw gegevens wordt U de keuze gegeven of U uw gegevens enkel voor de administratie van alumni wil kenbaar maken of dat U ze met de andere Alumni wilt delen. Indien U geen van beiden wilt, kunt U uw gegevens wissen. Enkel Uw Naam, Voornaam en Rethoricajaar blijven dan nog in de database.
Login
Copyright © 2019 Alumni Zevenkerken Developed by To The Dot