Alumni Zevenkerken
Duc In Altum - Alumni Zevenkerken

SPONSORING CHARTER

 • Wij verwelkomen en waarderen de bijdragen die bepaalde bedrijven wensen te doen voor de werking van Alumni Zevenkerken VZW onder de vorm van sponsorship op jaarbasis.
 • Doorgaans staan er jaarlijks minstens drie hoofdactiviteiten op het programma van de Alumni Zevenkerken VZW. Klik hier om de agenda te raadplegen.
 • Als wederprestatie voor de jaarlijks vastgestelde sponsorbijdrage of gelijkwaardige wederprestatie in natura genieten de sponsors van de volgende voordelen in het kader van alle tijdens het betrokken jaar georganiseerde activiteiten :
  • Vermelding van hun naam en logo op de uitnodigingen, verzonden per post, fax, e-mail enz.
  • Vermelding van hun naam en logo in “Tijdschrift Zevenkerken”.
  • Vermelding van hun naam en logo onder de rubriek “Partners” op de website van de vereniging met hyperlink naar de website van de sponsor.
  • Mogelijkheid tot het harmonieus creëren van visibiliteit tijdens de activiteiten.
  • Vier gratis deelnames aan elke activiteit.
 • De sponsorbijdrage zal na ontvangst van een debetnota gestort worden op rekeningnummer 000-0304141-46 (Alumni Zevenkerken) tijdens de maand januari van het betrokken jaar. Na afloop van het betrokken jaar zal de sponsor een copie ontvangen van de sub 3. vermelde publiciteitsdragers.
 • De gegadigden richten hun verzoek tot sponsorship aan de Voorzitter van Alumni Zevenkerken VZW die deze in chronologische volgorde van ontvangst zal inschrijven op de lijst van kandidaten sponsors en die steeds online kan ingezien worden. Klik hier om de kandidaten te raadplegen.
 • Jaarlijks komen beurtelings de eerste vier kandidaten op voornoemde lijst als effectieve sponsor in aanmerking. De ondertekening van onderhavig charter door de sponsor - nadat de sponsorbijdrage en de agenda in het begin van elk jaar door het bestuur worden vastgesteld - geldt als overeenkomst. Bij het wegvallen van kandidaten komen de volgende aan bod zodat er steeds maximum vier effectieve sponsors zullen zijn per jaar.
 • De partners voor het jaar 2023-2024 zijn :
CVBA Racine & Vergels
Partners
Copyright © 2024 Alumni Zevenkerken Developed by To The Dot