Alumni Zevenkerken

Rhéto 1994 - 20 jaar!

5/02/2014

Wie?
Alumni en partners en kinderen.

Wanneer?
Zaterdag 3 mei 2014 – Blokkeer jullie agenda’s nu!!

Waar?
Royal Latem Golf Club – Latemstraat 120 te 9830 Sint-Martens-Latem

Kostprijs?
All-in : 15 euro, kinderen onder 12 jaar gratis
Nadien is er mogelijkheid om aan te sluiten bij de alumni bbq. Aparte uitnodiging volgt.

Registratie & betaling:
Gelieve een email te sturen naar axel.despriet@mitiska.com
met vermelding van uw naam + rheto jaar 1994 + aantal volwassen en kinderen met vermelding leeftijd.

De betaling dient te gebeuren op rekening nummer 466-5570461-53 ter attentie van
Axel Despriet met vermelding van “Zomers weerzien rhéto 1994 + naam deelnemer”.

Gelieve deze betaling te doen vòòr 2 April 2014 ten laatste.

De betaling geldt als inschrijving.


Wij hopen alvast U welkom te mogen heten op 3 Mei 2014 voor een zonnig wederzien!!

Vriendelijke groeten,

Het bestuur van Alumni Zevenkerken Bernard Herbert, vader abt, pater rector,
Annelies Bouckaert, Nathalie Billiet, Victoire Corman, Charlotte Herbert,
François De Cort, Filip Casselman, Dave Cafmeyer en voor rhéto 1994, Hélène Bostoen

‘Op 5 Mei vond onze 20ste Zevenkerken alumni vereniging plaats in de Golf van Latem. Retho ‘94 was ongelooflijk goed vertegenwoordigd en het enthousiasme was heel groot – de e-mails circuleren reeds om jaarlijks af te spreken.
Het was even schrikken want 20 jaar lijkt zo héél lang geleden. Maar al die gekende gezichten gaf het gevoel dat het allemaal gisteren was dat we in ons keurig uniform in de bossen van Sint-Andries rondliepen en fietsten. Ondertussen hebben de eersten reeds hun kinderen op Zevenkerken!
Wat zeker bijdroeg tot de geslaagde reünie is de fantastische organisatie van de alumni golf dag die toen ook plaats vond en de eerste alumni reünie van de oud-leraren, van wie we allemaal les kregen! Hartelijk dank aan de organisatoren van de Alumni Zevenkerken V.Z.W.! Tot binnenkort, Hélène Bostoen voor Retho ‘94!”

Hélène Bostoen
Copyright © 2023 Alumni Zevenkerken Developed by To The Dot