Alumni Zevenkerken

DE DRIE PIJLERS VAN DE WERELD

4/10/2011

PROGRAMMA

Verwelkoming en overhandiging van de eerste exemplaren
Maarten van Steenbergen, directeur/uitgever Uitgeverij Lannoo

Voorstelling van het boek
Benoît Standaert, auteur van het boek

Gelegenheidstoespraak
Mgr. Jozef De Kesel, bisschop van Brugge

Muzikaal intermezzo

Slotwoorden
P. René Fobe osb, abt van de Sint-Andriesabdij Zevenkerken
P. Jean-Marie Christiaens osb, rector van de abdijschool van Zevenkerken

Receptie

Het boek

Een benedictijnse monnik gaat op zoek naar het ‘wezenlijke’ van het christendom. Hoe kunnen we opnieuw beginnen en het grote leven dienen?

Het uitgangspunt van auteur Benoît Standaert is een vaderspreuk die ouder is dan het christendom: ‘De wereld staat op drie pijlers’. De eerste pijler is die van studie en wijsheid, de tweede is die van gebed en stilte, de derde is die van de effectieve naastenliefde. Samen vormen ze een stevige driepikkel. Dit boek nodigt elke christen dan ook uit om stil te staan bij drie fundamentele vragen: Wat bevordert het begrijpen van onze tijd? Wat stimuleert een cultuur van stilte en gebed? En wat is concrete solidariteit vandaag?

‘Velen zijn vandaag op zoek naar wat God in hun leven kan betekenen. Te midden van alle vragen en onzekerheid verlangen ze een dieper en authentieker beleven van hun geloof. Ze worden door dit boek bij de hand genomen en de weg gewezen. Ze zullen zien hoe rijk en veelzijdig die weg is, maar ook hoe eenvoudig en boeiend het is om christen te zijn, ook vandaag. Daar verlangen we allen naar in deze tijd: naar ‘de nobele eenvoud’ van het evangelie, naar “het weinige noodzakelijke”.’
– Mgr. Jozef de Kesel

De auteur

Benoît Standaert is benedictijn van de Sint-Andriesabdij in Zevenkerken. Hij studeerde in Rome, Jeruzalem en Nijmegen. In binnen- en buitenland is hij betrokken bij vormings- en opleidingswerk. Zijn boek De Jezusruimte werd een spraakmakend boek dat ondertussen in verschillende talen verscheen. Ook zijn Wijsheid uit de woestijn, Leven met de psalmen, De schat van God, Spiritualiteit als levenskunst en Vergeving en verzoening kregen lovende recensies.
Copyright © 2023 Alumni Zevenkerken Developed by To The Dot