Alumni Zevenkerken

Welkomstwoord van de voorzitter n.a.v. 100 jaar abdijschool

30/09/2010

Het 100-jarig bestaan van de abdijschool mag passend gevierd worden. Daarom zijn we ook verheugd met de grote aanwezigheid van oudleerlingen, leraars, oud-leraars, monniken van de abdij en zusters van de priorij van Bethanië. We verwelkomen oudleerlingen vanaf réthorica 1940 met Marcel Nève de Mévergnies tot de laatste lichting 2010. Er zijn ook een aantal rethorica’s die hun jubileum met ons vieren : rethorica 1975, 1985, en 1995.

De school heeft gedurende een volle eeuw met overtuiging en enthousiasme getracht haar leerlingen voor te bereiden op hun verder leven. Hierbij stonden en staan nog steeds de Benedictijnse regels centraal. Het gedachtengoed van Benedictus is in deze moderne tijd immers nog steeds verrassend actueel. De school heeft in het verleden getracht een aantal doelstellingen te verwezenlijken : intellectuele uitdaging, culturele en sportieve ontplooiing en een christelijk geïnspireerd sociaal verantwoordelijk gevoel. Het komt erop aan om jonge mensen de kans te geven op te groeien tot competente, kritische, autonome en solidaire mensen. Kortom, een humaniora zoals het woord zichzelf verklaart, een plek waar men meer “mens” kan worden. De taak die de school zichzelf daarmee oplegt is niet gemakkelijk en is voortdurend in evolutie. Daar waar de school vroeger haar leerlingen begeleidde en liet opgroeien tot maatschappelijk verantwoorde en sociaal geëngageerde mensen, legt men nu bijkomend nadruk op de internationale context waar we allemaal in leven. Reeds in 1958 stelt Jacques de Groote (rhéto 1945), in de Trait d’Union naar aanleiding van het 50 –jarig bestaan van de school : “Wordt onze tijd niet juist gekenmerkt door een grote vooruitgang in positieve kennis van andere culturen” Openheid voor andere culturen en wederzijds respect zijn dus reeds enige tijd bijkomende aandachtspunten. De abdijschool speelt hier duidelijk op in door de organisatie van de inleefreizen en de cultuurreizen.

Een open samenleving kan niet van bovenaf opgelegd worden. Ze moet groeien van onderuit. Dat is precies wat de abdijschool aan hun leerlingen wil meegeven. Elke week opnieuw. Samenwerken, samen sporten, samen opkomen voor solidariteit en verdraagzaamheid. Kinderen en jongeren laten opgroeien in een democratische, rechtvaardige wereld. Elke week opnieuw met die tomeloze en vrijwillige inzet voor elkaar.

Beste alumni,
Je humaniora volmaken in Zevenkerken doe je niet in enkele jaren. Je neemt het je hele leven mee. Niet alleen de
fijne herinneringen, de intellectuele en spirituele vorming of de vele vriendschappelijke banden, maar jammer genoeg ook de minder fraaie ervaringen. Jullie talrijke aanwezigheid getuigt van jullie enthousiasme over de werking van deze school, maar we kunnen uiteraard in de huidige context niet verloochenen dat ook sommige oud-leerlingen zware littekens meedragen uit hun verleden hier op school. Laten we hen daar waar we kunnen steunen en helpen, want ook openheid, solidariteit en verantwoordelijkheidszin maken deel uit van de christelijke waarden van de school.

En toch kan ik vandaag alleen maar toewensen dat de abdijschool nog heel lang mag bestaan, want we blikken niet alleen tevreden èn kritisch terug op 100-jaar school, maar we kijken vooral hoopvol en positief uit naar een prachtige toekomst die deze school zeker en vast tegemoet gaat, Duc in Altum.

Zoals jullie bij het binnenkomen gezien hebben is door de Alumni-vereniging een prachtig boek uitgegeven naar aanleiding van de 100 jaar bestaan van de school. U kan dit boek kopen – of meenemen voor diegenen die het project gesteund hebben - aan het aquarium bij het huiswaarts gaan.

Uiteindelijk zou ik nog een belangrijk woord van dank willen richten aan Nathalie Billiet, mijn voorganger als voorzitter van de alumnivereniging, en Bénédicte Van de Vyvere, die samen de drijvende en schrijvende kracht zijn achter het prachtige eeuwfeestboek. Samen met een dynamische ploeg van oud-leraren, leraren, oud-leerlingen en leerlingen, is dit boek kunnen tot stand komen. Straks kan Nathalie hierover een woordje meer uitleg geven.

Ook wil ik in bijzonder Vincent De Brouwere bedanken, onnodig voor te stellen. Dank om deze dag zo verzorgd en feestelijk te organiseren.

Wat het verloop van de dag betreft:
Na de bbq
• Is er mogelijkheid om de abdij te bezoeken. We splitsen op in een groep om 15:00u. stipt aan de ingang van de abdij, naast de basiliek en een tweede groep om 16:30u. Er zijn de vespers om 16:00u., waar gevraagd wordt enkel bezoekers toe te laten die in de kerk meebidden.
Gezien het grote aantal inschrijvingen voor deze rondleiding zouden we willen vragen dat enkel de mensen met familienaam beginnend van A tot G aan de rondleiding van 15:00u. deelnemen. De H van Herbert tot Z kunnen deelnemen aan de rondleiding om 16:30u.
• Voor de 40 sportievelingen die zich inschreven de tour De Brouwere te lopen. Afspraak om 15:00u. aan basketplein voor de sportzaal. Andere enthousiastelingen zijn ook welkom.
• Is er mogelijkheid om een ronde –als co-piloot- mee te rijden met een aantal old-timers of classic-cars. We rijden naar Paviljoen, Bethanië, kasteel van Loppem. Afspraak om 15:00u. op het rugbyveld.


Duc in altum.
B. Herbert
Voorz. Alumni V.Z.W. retho 1985
Copyright © 2024 Alumni Zevenkerken Developed by To The Dot