Alumni Zevenkerken

"Een school met een visie, Abdijschool van Zevenkerken 1910-2010"

28/09/2010

Het boek “Een school met een visie” of 100jaar abdijschool is af. Net op tijd. De verwezenlijking ervan was mogelijk dankzij een fijne samenwerking : het schrijven van een boek door meerdere auteurs is een boeiende ervaring waarover de uitgeverij eerst wat bedenkingen had. Maar het is ons gelukt. De gebundelde krachten van Bénédicte Van de Vyvere (reto1986 ) , Sibylle Cosyn (reto1990) en van mezelf hebben dit boek mogelijk gemaakt. Met Bénédicte kon ik de indeling en de vormgeving van het boek regelmatig aftoetsen. Zij wist alle schrijvers ‘intra muros’ met regelmaat te verenigen en aldus stipt het werk op te volgen tot de eindmeet; ook heeft zij alle –voor zover als mogelijk – jaarfoto’s weten op de kop te tikken om die in een prachtige CD te verwerken die jullie met het boek meekrijgen. Sibylle wist vanuit haar vakkennis (zelfstandig uitgever) de geschreven teksten na te lezen en bij te werken waar nodig. Ikzelf heb “achter de schrijvers aangezeten” en hun teksten weten te illustreren en van kleine nota’s te voorzien. Dankzij de rijke archieven, en de vaardigheid van jonge, beloftevolle fotografen werd deze puzzel mogelijk.
In drie delen is het gedachten goed dat onze school uitdraagt aan bod gekomen.
Het eerste deel behelst het ontstaan en de geschiedenis van de school, geschreven door François De Cort (reto 1964). Dank aan François voor deze prestatie : hij nam aldus een leeuwendeel voor zijn rekening.
Het tweede deel beschrijft de vijf pijlers die de visie van de school uitmaken : onderwijs of instructie, sport beoefening, culturele activiteit, sociale beleving, spirituele ontmoeting. Dank aan Vader Abt, Pater Rector, een aantal leraren en oud-leerlingen die vanuit hun beleving op prachtige wijze deze hoofdstukken hebben weten te beschrijven.
In het derde deel tenslotte komen de oud leerlingen aan het woord.
Hun spontane inzendingen, over 70 reto-jaren heen, komen verbazend veel gelijkenissen tegen.
Al wie aan het boek heeft meegewerkt,wordt in het boek vermeld : een indrukwekkende lijst.

In de vele gesprekken met oud leerlingen zijn mij een aantal getuigenissen bij gebleven.
Ik hoorde laatst de visie van Pater Lambert Pleumeekers ivm met zijn aanwervingspolitiek. Pater Lambert beoogde in den beginne de bezetting van zijn school als volgt : één derde van de leerlingen zou liefst uit de adel komen, één derde uit de vrije beroepen, één derde uit het midden der industriëlen. Hij meende aldus drie prachtige kenmerken in de school te verenigen : de adel voor zijn gratuïte inzet, “le geste gratuit”, de vrije beroepen voor hun “academische kennis”, de industriëlen voor hun “ondernemerszin”. Hoewel deze stelling een beetje achterhaald is, en de aanwervings quota al lang niet meer gestoeld zijn op deze begrippen, herken ik toch de rode draad voor de school : inzet, kennis, arbeid. Zeker vandaag is het aanmoedigen op school van elk van deze deugden een bolwerk, laat staan een combinatie van de drie deugden.

Met een andere oud leerling hadden we het over :“elite school ?” “ Ja en neen” De site van de school, het aanbod extra scolaire activiteiten, de kleinschaligheid maken er inderdaad een gepriviligieerde school van. Maar “il faut justifier sa chance”. Wie hiermee opgroeit, met deze buitengewone kansen tot zelfontplooiïng , gaat daar iets mee doen. Niets beters en grootser dan een ander : maar met nog meer verantwoordelijkheden. Wat in een wereld van vandaag alsmaar ingewikkelder wordt.
Met dit besef meen ik dat de Alumni, U allen en ikzelf, een taak beschoren zijn. In volle samenhorigheid met de Abdij en de Abdijschool kunnen wij onze betrokkenheid tonen opdat de directie, de opvoeders en leerkrachten de waardering en steun krijgen die zij verdienen. Om onze leerlingen tot “gratuïte inzet”, “kennis”, “ondernemingszin” te bewegen hebben we allen voor ogen dat “samenhorigheid”, “rechtschapenheid”, en “werkijver” of -geleerder gezegd -“Concordia, integritas, industria”.
Dit is wat de Alumni, ttz wij allen hier aanwezig, elk vanuit zijn terrein, kan bewerkstelligen voor de komende 100 jaar !
Moge dit boek een klein teken zijn van onze genegenheid voor de Abdij en de Abdijschool.

DUC IN ALTUM !
Nathalie Billiet reto 1980
Copyright © 2024 Alumni Zevenkerken Developed by To The Dot