Goede vrienden van Alumni Zevenkerken,

Van harte welkom op deze website.

Onze vereniging heeft tot doel :
• de banden tussen de oudleerlingen onderling en met de abdij en abdijschool te onderhouden en te bevorderen, zowel op educatief, cultureel, als maatschappelijk vlak.
• een netwerk van relaties op te bouwen dat bijdraagt tot de verwezenlijking van deze banden.
De alumnivereniging wil aan de oud-leerlingen een ideaal forum bieden om, in de geest van de waarden van de Abdijschool, zich te herbronnen.
Door het aanbieden van een interactieve database, leuke herinneringsfoto’s en aankondigingen van toekomstige activiteiten hoopt deze website dit te kunnen ondersteunen.
Als U vanuit uw retoricajaar of gewoon een activiteit kenbaar wil maken via deze website, aarzel dan niet contact op te nemen met de webmaster.

Geniet van de site.
Namens het alumni-bestuur
Voorzitter
Bernard HERBERT
Uit het nieuws

Algemene Vergadering

woensdag 18 april 2017 om 20.00 uur op de Abdijschool
AAN ALLE LEDEN VAN DE VZW ALUMNI ZEVENKERKEN met zetel te 8200 Sint-Andries, Zevenkerken 4 (KBO 0464814201)

Welkom op de website van Alumni Zevenkerken

vereniging van oud-leerlingen van de Abdijschool Zevenkerken

Copyright © 2017 Alumni Zevenkerken Developed by To The Dot